Bhim Naskar
Bhim Naskar

make-up artist / assistant make-up artist

Bhim Naskar

Bhim Naskar is known for Unishe April(1994) ,Jaj Saheb(1989) and Pujarini(1984).

Filmography

  • Filter by: