Suyamvaram is a movie directed by K.S. Ravikumar, Arjun Sarja, Giridharilal Nagpal, Guru Dhanapal, K. Subhash, P. Vasu, R Sundarrajan, Sundar C. featuring Prabhu Deva, K. Bhagyaraj.

Comedy
Drama

Colour
Colour
Aspect Ratio
2.35:1