{ Page-Title / Story-Title }

Jung Siyasat Ke

| Rated: U/A | 137 Min | 31 Aug 2018

STORYLINE

Jung Siyasat Ke is a Feature Film starring Neelam Pandey , Sriprakash Jaiswal , Samar Bahadur Singh , Shyam Bahadur Singh , Anjali Banerjee , Bablu Singh , Baleshwar Singh , CP Bhatt , Chandrakant Yadav , Illa Pandey , Mahi Singh , Pratibha Mishra , Pratibha Pandey , Prem Jaiswal , Punnu Pandey , Raju Jaiswal , Ram Parghat Mishra , Raviraj Deepu , Ravishankar Mishra , Sahil Shaikh , Sanjay Pandey , Santosh Srivastava , Saurabh Pathak , Sunil Chaudhari , Sunita Singh , Vaibhav Rai , Vikash Pandit and more. The movie is directed by Sriprakash Jaiswal , and produced by Sriprakash Jaiswal, . This movie was released on

STARS

Neelam Pandey, Sriprakash Jaiswal, Samar Bahadur Singh, Shyam Bahadur Singh, Anjali Banerjee, Bablu Singh, Baleshwar Singh, CP Bhatt, Chandrakant Yadav, Illa Pandey, Mahi Singh, Pratibha Mishra, Pratibha Pandey, Prem Jaiswal, Punnu Pandey, Raju Jaiswal, Ram Parghat Mishra, Raviraj Deepu, Ravishankar Mishra, Sahil Shaikh, Sanjay Pandey, Santosh Srivastava, Saurabh Pathak, Sunil Chaudhari, Sunita Singh, Vaibhav Rai, Vikash Pandit, more »

DIRECTOR / WRITER

Director: Sriprakash Jaiswal

Writer: Nandu Saini

Jung Siyasat Ke

| Rated: U/A | 137 Min | 31 Aug 2018


Jung Siyasat Ke

Details

Release Date
31 Aug 2018
Runtime
137 min
Production Company
See Full Details