Arishadvarga

Feature FilmNow Running Kannada

Arishadvarga

Dir.:ected by Arvind Kamath | 27 Nov 2020

Will you watch?

Yes
No

 

Plot

Arishadvarga is a movie directed by Arvind Kamath featuring Samyukta Hornad, Anju Alva Naik.

Language
Kannada
Release Date
27 Nov 2020
Genre
Colour
Colour

Cast and Crew

 
Samyukta Hornad
as Saakshi Rao
Anju Alva Naik
as Kruthi Bhat
Avinash Yelandur
as Manjunath Bhat
Sudha Belawadi
as Lalitha Rao
Gopalkrishna Deshpande
as Bheemasen Joshi
Aravind Kuplikar
as Karthik
 
Directed by
Arvind Kamath
Written by
Arvind Kamath,
See Full Cast And Crew